Spośród organizacji dobroczynnych działających w Mławie można wymienić bractwa Linat Ha-Cedek i Bikur Cholim. Obie organizacje w 1930 r. połączyły się[1.1].

Print
הערות שוליים
  • [1.1] Szczepański J., Społeczność żydowska Mazowsza w XIXXX wieku, Pułtusk 2005, s. 342.