Archiwum Akt Nowych

ul. Hankiewicza 1 02-103 Warszawa

Dokumenty dotyczące cmentarza w Chełmie:

Pismo Referatu do Spraw Wyznań przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z 04.08.1951 r. do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie, w którym Prezydium Wolność, Równość, Niepodległość (W.R.N.). przesyła w załączniku pismo Dyrekcji Okręgowej P.K.S. w Lublinie z 17.05.1951 r., a także nadmienia, że ostatni pogrzeb odbył się w 1945 r., a plac może być przekazany na cele użyteczności publicznej.

Pismo Referatu do Spraw Wyznań przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z 17.08.1951 r. do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie z prośbą o wydanie decyzji w sprawie przekazania cmentarza w Chełmie.

Pismo Urzędu do Spraw Wyznań do Referatu do Spraw Wyznań przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z 20.09.1951 r., w którym Urząd ds. Wyznań stwierdza, że przejęcie cmentarza na cele publiczne oraz rozpoczęcie prac inwestycyjnych będzie możliwe po ekshumacji zmarłych[1.1].

Print
הערות שוליים