Od 1881 r. istniała w mieście Fundacja Dobroczynna Racheli Kornerowej. Majątek fundacji stanowiła obligacja na kwotę 1200 koron, której odsetki były przeznaczane dla ubogich Żydów oraz na koszta odprawiania nabożeństwa za fundatorkę[1.1].

Print
הערות שוליים
  • [1.1] Dębica, zarys miasta i regionu, red. J. Buszko, F. Kiryk, Kraków 1995, s. 257.