Dobroczynne Stowarzyszenie Żydowskie "LINAS CHACEDEK" w Wysokiem Mazowieckiem zostało zarejestrowane przez wojewodę białostockiego 21 grudnia 1931 roku.

Było to społeczne towarzystwo opieki nad chorymi, które organizowało pomoc dla samotnych chorych, a także pomoc dla biednych rodzin, których żywiciel dotknięty został chorobą.

oprac. K. Głebocki

Print