W 1920 r. przy ul. Pilies 13 założono żydowski dom dziecka. Mieścił się w wyremontowanej starej mykwie. Oprócz żłobka dla sierot i ochronki dla dzieci do 6–7 lat w domu dziecka działały biblioteka i stołówka, szkoła początkowa oraz różne pracownie (np. krawiecka, stolarska). Była to jedna z najnowocześniejszych placówek wychowawczych w Europie Wschodniej tamtych czasów.

W 1930 r. dom dziecka spłonął całkowicie w pożarze. W miejscu tym wybudowano nowy, czteropiętrowy budynek – z centralnym ogrzewaniem, ciepłą i zimną bieżącą wodą, ambulatorium, ochronką dla 120 dzieci oraz przedszkolem.
 

Print