Żydowskie charytatywne stowarzyszenie „Ezro” powstało w Kownie w 1926 roku. W 1932 r. liczba członków wyniosła 50 osób. Już dwa lata później było ich prawie dwa razy więcej, bo aż 103 osoby (mężczyźni) należały do organizacji. Dochód „Ezro” w 1939 r. wyniósł: 1425 lt ze składek członkowskich, 2100 lt z zasiłków, 999 lt z datków i 18780 lt z innych źródeł.

Żydzi w dzielnicy Poniemoń założyli filię „Ezro” w 1937 roku. W 1939 r. należało do niej 49 członków, w tym 40 mężczyzn i 9 kobiet. W tym samym roku dochody filii wyniosły: 1200 lt ze składek członkowskich, 50 lt z zasiłków, 400 lt z datków i 19 lt z innych źródeł[1.1].

Print
הערות שוליים
  • [1.1] Švilpa J., Žydų labdaros ir socialinės rūpybos draugijos Kaune 1918–1939 m., [w:] Žydų muziejus. Almanachas, red. D. Epšteinaitė, Vilnius 2001, ss. 36–49.