Organizacja Miszmeret Cholim powstała w Kownie w 1918 roku. Jej działalność skupiała sie na wspieraniu ubogich chorych pochodzenia żydowskiego, czuwaniu przy obłożnie chorych. Dochody organizacji ze składek członkowskich w 1939 r. wyniosły 7129 lt, z datków – 116 lt, z innych źródeł – 819 lt. Do organizacji w 1932 r. należało jedynie 26 mężczyzn, w 1939 r. – 28 członków[1.1].

Print
הערות שוליים
  • [1.1] Švilpa J., Žydų labdaros ir socialinės rūpybos draugijos Kaune 1918–1939 m., [w:] Žydų muziejus. Almanachas, red. D. Epšteinaitė, Vilnius 2001, ss. 36–49.