Organizacja dobroczynna Mewaker Cholim powstała w Kownie w 1931 roku. Jej członkowie zajmowali się pomocą chorym oraz odwiedzaniem chorych w domach i szpitalach. W 1932 r. zrzeszała 184 członków, w 1939 r. liczba ta wzrosła do 293. Dochody organizacji w 1939 r. wyniosły: 3011 lt ze składek członkowskich, 771 lt z datków, 1292 lt z innych źródeł[1.1].

Print
הערות שוליים
  • [1.1] Švilpa J., Žydų labdaros ir socialinės rūpybos draugijos Kaune 1918–1939 m., [w:] Žydų muziejus. Almanachas, red. D. Epšteinaitė, Vilnius 2001, ss. 36–49.