W Kownie w okresie międzywojennym istniały trzy organizacje wspierające ubogie kobiety pochodzenia żydowskiego.

  • Pierwsza powstała w 1924 roku. W 1932 r. i w 1939 r. miała 20 członkiń. W 1939 r. wpływy organizacji wyniosły 7214 lt ze składek członkowskich, 1316 lt z zasiłków, 3859 lt z datków i 98 lt z innych źródeł.
  • W 1926 r. utworzono kolejną organizację tego typu. W 1932 r. liczyła ona 214 członków, w tym 89 mężczyzn i 125 kobiet. Siedem lat później, w 1939 r., stowarzyszenie to zrzeszało już 335 członków, w tym 131 mężczyzn i 204 kobiety. Wpływy organizacji w tym samym roku wyniosły: 6472 lt ze składek członkowskich, 885 lt z zasiłków, 50 lt z datków i 3099 lt z innych źródeł.
  • W 1926 r. powstała również organizacja działająca na rzecz ubogich Żydówek w Wiliampolu (obecnie dzielnica Kowna). W 1932 r. zrzeszała 182 kobiety, w 1939 r. – już 218 członkiń. Wpływy organizacji w 1939 r. wyniosły 2412 lt ze składek członkowskich, 126 lt z datków i 393 lt z innych źródeł[1.1].
Print
הערות שוליים
  • [1.1] Švilpa J., Žydų labdaros ir socialinės rūpybos draugijos Kaune 1918–1939 m., [w:] Žydų muziejus. Almanachas, red. D. Epšteinaitė, Vilnius 2001, ss. 36–49.