Organizacja dobroczynna Gemilut Chesed rozpoczęłą swoją działalność na terenie miasta Kowna w latach 20. i 30. XX wieku. Zajmowała się przede wszystkim finansową pomocą najuboższym, organizowaniem bezprocentowych pożyczek. Na terenie Kowna Gemilut Chesed miało kilka filii.

W samym mieście Gemilut Chesed powstało najwcześniej, bo w 1924 roku. W 1932 r. organizacja zrzeszała 41 członków, w tym jedną kobietę, a w 1939 r. 36 członków, w tym także jedną kobietę. Wpływy towarzystwa w 1939 r. wyniosły: 544 lt ze składek członkowskich, 4563 lt z zasiłków, 2809 lt z datków i 1060 lt z innych źródeł.

Żydzi z Wiliampola powołali swoją filię Gemilut Chesed w 1929 roku. Wpływy organizacji w 1939 r. wyniosły: 545 lt ze składek członkowskich, 3226 lt z datków. W 1932 r. organizacja zrzeszała 30 członków, w tym 5 kobiet, w 1939 r. zaś – 43 osoby, w tym 13 kobiet.

W Aleksocie żydowskie stowarzyszenie Gemilut Chesed utworzono w 1931 roku. Jego dochody były bardzo skromne; w 1939 r. wyniosły: 400 lt ze składek członkowskich. Aleksocka filia organizacji zrzeszała w 1939 r. jedynie 30 członków.

Równie skromną działalność prowadziła filia Gemilut Chesed w obecnej dzielnicy Kowna Poniemoń. Powstała w 1931 roku. Dochody tamtejszej organizacji wyniosły w 1939 r. 154 lt ze składek członkowskich i 120 lt z datków. Należało do niej 51 członków (w tym 43 mężczyzn i 8 kobiet) w 1932 r. i 48 osób (44 mężczyzn i 4 kobiety) w 1939 roku.

W obecnej dzielnicy Szańce Żydzi utworzyli filię Gemilut Chesed w 1933 roku. W 1939 r.  zrzeszała 89 członków (w tym 24 kobiety i 65 mężczyzn). W tym samym roku dochody organizacji wyniosły: 700 lt ze składek członkowskich i 200 lt z datków.

W 1932 r. Żydzi z przedmieść Kowna założyli jeszcze jedną filię Gemilut Chesed i był to jeden z największych oddziałów tej organizacji w mieście. Do tej filii w 1932 r. należało 85 członków, w tym 60 mężczyzn i 25 kobiet. W 1939 r. liczba ta wzrosła do 174 osób, w tym 113 mężczyzn i 61 kobiet. W 1939 r. wpływy organizacji wyniosły: 1418 lt ze składek członkowskich, 1957 lt z innych źródeł[1.1].

Print
הערות שוליים
  • [1.1] Švilpa J., Žydų labdaros ir socialinės rūpybos draugijos Kaune 1918–1939 m., [w:] Žydų muziejus. Almanachas, red. D. Epšteinaitė, Vilnius 2001, ss. 36–49.