Organizacja dobroczynna Cedoke Gedojlo powstała w Kownie w 1923 roku. W 1932 r. należało do niej 497 członków, w tym 476 mężczyzn i 21 kobiet. Dochody organizacji w 1939 r. wyniosły: 4887 lt ze składek członkowskich, 200 lt z zasiłków, 8433 lt z datków i 3280 lt z innych źródeł.

W 1936 r. Żydzi z Wiliampola założyli swoją filię organizacji, jednak była ona nieporównanie mniejsza niż główny oddział w Kownie. W 1939 r. zrzeszała jedynie 30 członków, wówczas jej dochody wyniosły: 120 lt ze składek członkowskich i 50 lt z datków[1.1].

Print
הערות שוליים
  • [1.1] Švilpa J., Žydų labdaros ir socialinės rūpybos draugijos Kaune 1918–1939 m., [w:] Žydų muziejus. Almanachas, red. D. Epšteinaitė, Vilnius 2001, ss. 36–49.