W latach 20. XX w. w Mławie działała organizacja Agudat Izrael (Związek Izraela) – najważniejsza żydowska partia o charakterze zachowawczym, akcentowanym silnie zwłaszcza w sprawach religijnych. W 1928 r. jej działacze założyli szkołę religijną dla dziewcząt[1.1]. Aguda miała swoje pismo, „Unzer Tribune”. Pracowali w nim, m. in. Zeew Ajronowicz, Aleksandrowicz, Mosze Dawid Frenkiel, Jakob Gebreter, Arie Grosbard, Margulis, Abraham Mundri, Hersz Mundri, Pinchas Mundri, Aron Perlmuter, Gerszon Rajngwircz oraz
Wolarski[1.2].
 

Print
הערות שוליים
  • [1.1] Szczepański J., Społeczność żydowska Mazowsza w XIX–XX wieku, Pułtusk 2005, s. 254.
  • [1.2] Jonis Z., The Old Home Town, [w:] Jewish Mlawa; Its History, Development, Destruction (Mława, Poland), Mlawa Ha-Yehudit; Koroteha, HitpatKhuta, Kilyona, Di Yidishe Mlawe; Geshikte, Oyfshtand, Unkum, red. D. Shtokfish, Tel Awiw 1984; http://www.jewishgen.org/yizkor/mlawa/mla532.html [dostęp: 09.11.2013].