W okresie międzywojennym w Mławie działała komórka Poalej Syjon[1.1]. Dostępne źródła niestety nie podają, z którym odłamem Poalej Syjon była powiązana po rozłamie na początku lat 20. XX w.

Print
הערות שוליים
  • [1.1] Jonis Z., The Old Home Town, [w:] Jewish Mlawa; Its History, Development, Destruction (Mława, Poland), Mlawa Ha-Yehudit; Koroteha, HitpatKhuta, Kilyona, Di Yidishe Mlawe; Geshikte, Oyfshtand, Unkum, red. D. Shtokfish, Tel Awiw 1984; http://www.jewishgen.org/yizkor/mlawa/mla449.html [dostęp: 09.12.2013].