Po 1926 r. w Mławie istniał oddział Socjalistycznego Związku Młodzieży Robotniczej „Frajhajt”[1.1]. We wrześniu 1938 r. organizacja to połączyła się z He-Chaluc ha-Cair, tworząc nowe socjalistyczne zjednoczenie młodzieżowe pod nazwą Dror.
 

Print
הערות שוליים
  • [1.1] Jonis Z., The Old Home Town, [w:] Jewish Mlawa; Its History, Development, Destruction (Mława, Poland), Mlawa Ha-Yehudit; Koroteha, HitpatKhuta, Kilyona, Di Yidishe Mlawe; Geshikte, Oyfshtand, Unkum, red. D. Shtokfish, Tel Aviv 1984; http://www.jewishgen.org/yizkor/mlawa/mla449.html [dostęp: 09.11.2013].