Wśród organizacji politycznych w okresie międzywojennym dominowały w Jędrzejowie wpływy Mizrachi. Lokalny oddział tej partii liczył w 1935 r. ok. 100 członków. Jego siedziba mieściła się przy ul. 3 Maja 32. Aktywnym działaczem był zwłaszcza kupiec Boruch Zunszajn[1.1].

Print
הערות שוליים
  • [1.1] Piasecka R., Społeczeństwo powiatu jędrzejowskiego w latach 1918–1939, Kielce 2000, s. 143.