Istotną rolę wśród Żydów jędrzejowskich odgrywała w dwudziestoleciu międzywojennym Organizacja Syjonistyczna. Posiadała w Jędrzejowie swój oddział, z siedzibą przy ul. 11-go Listopada 35. W omawianym okresie liczba członków oscylowała wokół 60. Czołowym działaczem partii był Moszek Fisz – kupiec[1.1]. Organizacja posiadała własną bibliotekę. Jej księgozbiór w 1929 r. liczył 416 tomów[1.2].

Print
הערות שוליים
  • [1.1] Piasecka R., Społeczeństwo powiatu jędrzejowskiego w latach 1918–1939, Kielce 2000, s. 143.
  • [1.2] Pawlicka-Meducka M., Kultura Żydów województwa kieleckiego w latach 1918–1939, Kielce 1993, s. 86.