Warmińskie Żydowskie Stowarzyszenie Hachnasat Kala zostało założone w 1860 roku. Siedziba organizacji mieściła się przy ul. Dąbrowszczaków (Kaiserstrasse 9). Do głównych jej zadań należało wspomaganie biednych panien żydowskich poprzez wyposażanie je w posag. Przewodniczącym organizacji w latach 30. XX w. był dr Romm[1.1].

Print
הערות שוליים
  • [1.1] Führer durch die Jüdische Gemeindeverwaltung und Wohlfahrtspflege in Deutschland 19321933, red. B. Schlesinger, Berlin 1933.