Właściwa nazwa: Cijonistisze Socjalistisze Partaj „Ceirej Cijon” (jid. Syjonistyczna Partia Socjalistyczna „Młodzież Syjonu”)[1.1]. Powstała w Kole w pierwszych latach XX wieku. Jej celem było stworzenie socjalistycznego państwa żydowskiego w Palestynie. Członkowie chcieli bardziej demokratycznych gmin żydowskich, zajmowali się nauką hebrajskiego, wskazywali na koniczność zakładania szkół dla dzieci z uboższych warstw. Działali do 1923 r., kiedy to Ceirej Syjon połączyła się z partią Poalej Syjon – Prawica.   

Print
הערות שוליים
  • [1.1] Polski Słownik Judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie, red. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, t. 1, Warszawa 2003, ss. 254–255.