Synagoga w Białej Rawskiej została wybudowana w 1847 r., na miejscu drewnianej, która spłonęła w 1842 r. Podczas II wojny światowej, w 1939 r. Niemcy spalili synagogę. Gmach odbudowano w latach 50. XX w., dostosowując go do potrzeb remizy strażackiej.

Print