W spisie mieszkańców gliwickiej gminy żydowskiej z 1930 r. zostały wymienione m.in. następujące osoby:

 • sędziowie: Max Guttmann i Wilhelm Siedner,
 • adwokaci: Martin Ehrlich, Erich Schlesinger, Friedrich Schüller, dr Kurt Kallmann, dr Wilhelm Lustig, dr Paul Wolff i Ernst Kohn,
 • asesor sądowy: Robert Bermann,
 • doktorzy: Arthur Blumenfeld, dr Alfred Samuel, dr Hans Blumenfeld, dr Moritz Cohn, dr Arthur Dickmann, dr Hans Liebermann, dr Georg Liebrecht, dr Walter Ludnowsky,
 • dentyści: dr Georg Böhm, dr Max Simenauer i dr Günther Rahmer,
 • ginekolodzy: dr Max Leon i dr Bruno Markus,
 • aptekarze: Salo Horwitz, Kurt Grünpeter, Rudolf Pese i Hans Lange,
 • inżynierowie: Hans Lachs, Lazar Levin, Erich Piotrkowsky, Leo Seidemann i Hans Mayer,
 • chemik: Karl Taussig,
 • radca kolejowy: Konrad Braun,
 • mistrzowie budowlani: Arthur Reich, Hugo Weissenberg i Ernst Ritter,
 • fotograf: Heinz Strubel,
 • aktorzy Gustav Alexander,
 • artyści: Walter Rosenbaum i Arthur Wagner,
 • artysta malarz: Arthur Süssmann,
 • kelner: Stanislaus Czarnetzki[1.1]
Print
הערות שוליים
 • [1.1] Nadolski P., Życie religijne, społeczne, organizacje kulturalne Żydów gliwickich w XIX i pierwszych dziesięcioleciach XX wieku, [w:] Żydzi gliwiccy, red. B. Kubit, Gliwice 2006, ss. 89–90.