Pochodzący z 1814 r. spis gliwickich Żydów wymienia jako właścicieli domów następujące osoby:

 • Israel Landsberger (szynkarz),
 • Emil Loewy (kupiec),
 • Aron Hultschiner (pośrednik),
 • David Steiner (szynkarz),
 • Jacob Haendler (kupiec),
 • Loebel Bendel (kramarz),
 • Abraham Lichtwitz (pasamonik)
 • Joachim Loewenfeld (pasamonik),
 • Loebel Hamburger (właściciel winiarni),
 • Joseph Blumreich (szewc),
 • Michel Hayn (zaciągnął się do Landwehry i wziął udział w wojnie z Napoleonem),
 • Moses Guttmann (arendarz).

W wynajmowanych mieszkaniach według spisu z 1814 r. mieszkali:

 • David Loewenfeld (kupiec),
 • Nathan Lion (dostawca),
 • David Blumreich (kupiec),
 • Daniel Schiffer (szynkarz),
 • Bernhard Kuhn (rzeźnik),
 • Herschel Ehrlich (handlarz),
 • Jacob Troplowitz (destylator),
 • Isaak Fleischer (rzeźnik),
 • Moses Bertenstein (pasamonik),
 • Johann Tworoger (handlarz koni),
 • Hirschel Kochmann,
 • Israel Froelich (handlarz owoców),
 • Salomon Neulaender (handlarz owoców),
 • Simon Neumann (handlarz),
 • Johann Zadek (handlarz końmi),
 • Salomon Loebel (szynkarz),
 • Jonad Eger (pośrednik),
 • Salomon Steinitz (nauczyciel),
 • Jacob Blumreich (kramarz),
 • Baruch Bendel (kramarz),
 •  Loebel Boerel (kramarz),
 • Joachim Baumgarten (szynkarz),
 • Jacob Tworoger (szynkarz),
 • Jacob Rosenfeld (pomocnik handlowy),
 • Jacob Hertz (szynkarz),
 • Salomon Goldstein (złotnik),
 • Isaak Gratzer (krawiec),
 • Hirschel Koehler (kotlarz),
 • Ignatz Rosenthal (tkacz),
 • Joseph Landsberger (handlarz mąką),
 • Wolf Wischnitz (rabin),
 • Baruch Huldschinsky (handlarz zbożem),
 • Abraham Hertzberg (sukiennik) i inni[1.1].

 

Print
הערות שוליים
 • [1.1] Nadolski P., Historia osadnictwa Żydów w Gliwicach – sytuacja prawna Żydów na Śląsku do I wojny światowej, [w:] Żydzi gliwiccy, red. B. Kubit, Gliwice 2006, ss. 55–56.