• Aron Mose
 • Secharje Mendel (syn rabina Rewle, rabin w Inowrocławiu od 1809 r., zmarł w tym samym roku; po śmierci ojca był asesorem rabinackim w Lesznie; przyjaźnił się z Akibą Egerem)
 • Isaak ben Gerson (pochodził z Leszna, zmarł w Inowrocławiu w 1816 r.)
 • Jehuda Löw bec Isaak Itzig (zastępca rabina, zmarł w Inowrocławiu w 1823 r.; był ojcem kantora, doktora Isaaka Lewina Auerbacha i Barucha Auerbacha, założyciela w Berlinie domu sierot)
 • Baruch Jehuda Löw ben Michael Ratz (zmarł w 1824 r.)
 • Abraham Caro (zastępca rabina, syn rabina Isaaka Seeliga, zmarł w 1858 r.)
 • Isaak Seelig (zmarł w 1802 r.)
 • Zewi Hirsch ben Magier (kantor, zmarł w 1836 r.)
 • Isaak ben Levi Katz (zmarł w 1845 r.)
 • Aron ben Josef Labischinski (zmarł w 1850 r.)
 • dr Aron Hirschfeld (kantor i nauczyciel w latach 1848–1854, zmarł w Poznaniu w 1885 r.)
 • Jehuda Löwele ben Zewi Hirsch (zmarł w 1852 r.)
 • Josef Arje Löw ben Aron (zmarł w 1855 r.)
 • Dawid ben Abraham (zmarł w 1859 r.)
 • Isaak ben Kaschinski (zmarł w 1861 r.)
 • Jakob ben Megier Littauerz Rawicza (zmarł w 1866 r., wcześniej był rabinem w Wągrowcu)
 • Sechrja Mendel ben Dawid (zmarł w 1867 r.)
 • Jechiel Michael Salnger (zmarł w 1886 r.)
 • Daniel Mose Broh (zmarł w 1895 r.)
 • dr Hermann Tietz (studiował w Halle i seminarium rabinicznym we Wrocławiu, od 1887 r. do śmierci w 1904 r. mieszkał w Inowrocławiu; był autorem wielu traktatów i publikacji)
 • dr Louis Lewin
 • S. Bamberger
Print