L.p. Nazwisko i imię Imiona rodziców R. urodz. Zawód obecny adres
1.

Rubinsztejn Anna

Abram i Chana

1920

 

nauczycielka

Legnica

2.

Staler Sala

Litman i Brawa

 

1889

 

-

Legnica

3.

Lifszyc Sama

Józef i Suza

1906

kiełbaśnik

Legnica

4.

Sajfer Mala

 

Ignac i Beti

1907

-

 

Legnica

5.

Rittner Michał

Motel i Rywa

1910

kupiec

Legnica

6.

Stic Frida

Mozes i Chana

1918

buchalterka

Legnica

7.

Sztrejfler Fruma

Mozes i Róża

1904

 

-

 

Legnica

 

8.

Sztreifler Ryta

Wolf i Fryma

1931

-

 

Legnica

 

9.

Lindner Ida

Józef i Cyrla

1931

-

 

Legnica

 

10.

Lindner

Józef i Cyrla

1935

 

-

 

Legnica

 

11.

Lindner Cyrla

Mojżesz i Róża

1905

 

-

 

Legnica

12.

Majer Ruchla

Izak i Estera

1906

 

-

 

Legnica

 

13.

Majer Izak

Salomon i Ruchla

1938

 

-

 

Legnica

 

14.

Majer Leon

Salomon i Ruchla

1933

 

-

 

Legnica

 

Źródło: Biblioteka Studium Kultury i Języków Żydowskich we Wrocławiu, Spisy imienne członków Kół Ziomkostw zamieszkałych na Dolnym Śląsku.

Print