Zespół obiektów golubskiej gminy synagogalnej znajdował się przy obecnej ul. 17 Stycznia, na rogu dwóch ulic: Mostowej (niem. Brückenstrasse) i Zamurnej (niem. Quaistrasse). Jego adres brzmiał Mostowa 49, a wschodnią granicę wyznaczał średniowieczny mur miejski. Istniał na nieruchomości utworzonej w 1862 r. z połączenia czterech wcześniejszych działek. Jedna z nich należała już wcześniej, od 1836 r., do garbarza Lewina Meyera i jego żony Chaje z domu Wollenberg. Właśnie Meyer był inicjatorem wzniesienia tu synagogi, „szkoły rabinackiej”, łaźni rytualnej i stajni. Dwie inne działki należały uprzednio do kupca Abrahama Issacsona. Wszystkie w maju-czerwcu 1862 r. przeszły na własność gminy synagogalnej w Golubiu. W 1880 r. dokupiono jeszcze działkę od Carla Eliasa Hirscha i jego żony Teresy z domu Danziger. Miał na niej stać m.in. dom modlitwy (Betsaal). Wszystkie opisane obiekty dotrwały najwyżej do 1940 r., kiedy to zostały rozebrane przez Niemców. Obecnie jest tu pusty plac z klombami i ławkami oraz tablicą pamiątkową ku czci św. Jana Pawła II.

Na podstawie

Print