Niezachowana do dzisiaj mykwa w Jedwabnem znajdowała się po lewej stronie ulicy Przytulskiej, w pobliżu skrzyżowania z ul. Łomżyńską.

Print