קיילצה - בית הכנסת (רחוב ורשבסקה 17)

 

בית הכנסת בקיילצה (רחוב ורשבסקה 17) נבנה על פי הפרוייקט של סטניסלב שפאקובסקי. במהלך מלחמת העולם ה-II, הגרמנים השחיתו את בית הכנסת ולאחר מכן הקימו בתוכו כלא ליהודים ומחסן לרכוש גנוב. לאחר שהסתיימה המלחמה, עמד בית הכנסת ריק במשך כמה שנים. בקרבת בית הכנסת היו ביתו של הרב ומקווה. מבנים אלו ניזוקו במהלך הכיבוש, ושאריותיהם פורקו בשנות ה-70 של המאה ה-20.

בשנות ה-50 של המאה ה-20, נבנה בית הכנסת מחדש והוכשר כארכיון לאומי היושב במקומו עד היום. לאחר השלמת השיפוץ הושבה למבנה צורתו הקלאסית, ובשנת 1996, במהלך השיפוץ, הושבה למבנה חזיתו הצבעונית.

בתחילה היה המבנה בסגנון ניאו-רומאי ומאוריטני. בניין לבנים דו-קומתי, ומעליו גג גמלוני. בית הכנסת נבנה בצורה מלבנית. חלקו הפנימי נקי, עם חדר תפילה גדול.

על הקיר החיצוני יש לוח מידע המפרט אודות ההיסטוריה של המבנה וכן פרטים חשובים אחרים. הכתובת מספרת כי המבנה היה המרכז הדתי של הקהילה היהודית, שהנאצים הפכו לכלא של יהודים ולמחסן של רכוש גנוב. בראש הלוח יש ציטוט מתהילים צ"ד: "עמך, ה', ידכאו ונחלתך יענו. אלמנה וגר יהרגו ויתומים ירצחו."

 

 

[מתרגם: רועי ריינברג, מגיהה: נעמה דותן, תיכון 'רמות חפר', 2010]

 

Print