W miejscu poprzedniej synagogi, zniszczonej w pożarze miasta, w 1834 roku, wzniesiona została nowa bożnica. Pozwolenie na budowę wydane zostało 1 maja 1838 roku. Prace budowlane ukończone zostały w 1841 roku. 15 października tego roku synagoga została uroczyście otwarta.

Budynek synagogi wzniesiony został na planie prostokąta. Był to trzykondygnacyjny, prosty, murowany gmach.

Bożnica służyła gminie aż do 1938 roku. Została spalona podczas Nocy Kryształowej (9/ 10.11.1938). Ruiny synagogi wkrótce potem rozebrano. Obecnie w miejscu, w którym znajdował się budynek synagogi przeprowadzony został pas jezdni al. Piastów. [1.1]

 

Print
הערות שוליים
  • [1.1] http://pl.wikipedia.org/wiki/Synagoga_w_Pile