Synagoga w Poddębicach, znajdująca się przy ul. Kaliskiej 5/7, blisko Nadrzecznej, została wybudowana na początku XIX wieku. Jest to budowla murowana, na planie prostokąta, jednokondygnacyjna, nakryta dachem dwuspadowym. Zdewastowana przez Niemców w okresie okupacji podczas II wojny światowej, po 1945 r. została przekształcona na biura GS Samopomoc Chłopska. W tej formie istnieje do dziś.

Print