W Sopocie już od pocz. XX w. istniała niewielka społeczność ortodoksyjnych Żydów. Przybyli oni z ziem polskich oraz Rosji po rewolucji 1905 r. i pogromach wybuchających na pocz. XX wieku. Po 1919 r. do Sopotu napłynęła kolejna fala ortodoksyjnych Żydow. Ta spora już wspólnota nie chciała korzystać z synagogi reformowanej. Ich miejscem modłów był początkowo dom przy Seestraße 51 (ob. ul. Bohaterów Monte Cassino), a potem dom przy Pomerschestraße 5 (ob. al. Niepodległości 809). Mieściła się tam również siedziba Ostjüdischer Verein i. der Fr. Stadt Danzig, Sitz in Zoppot (niem. Stowarzyszenie Wschodnich Żydów w Wolnym Mieście Gdańsku, z siedzibą w Sopocie). 

W latach 70. XX w. budynek był remontowany i na ścianach odnaleziono wówczas pozostałości po malowidłach ściennych. Niestety zostały one zatynkowane[1.1].

Print
הערות שוליים
  • [1.1] Domańska H., Żydzi w Sopocie, „Rocznik Sopocki” 1995.