Przy ul. Kościuszki 78 w funkcjonował dom modlitwy.

Print