Tajne Pruskie Archiwum Państwowe – Pruskie Dziedzictwo Kulturowe w Berlinie (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Ministerium des Innern), nr zesp. REP. 77 (M):

  • Urządzenie się Żydów w mieście Pieniężno na mocy edyktu z 11 marca 1812 r. (Das Etablissement der Juden in der Stadt Mehlsack auf Grund des Edikts vom 11. März 1812), 1814, sygn. Rep. 77 (M) Abt. I Sekt. 34 Tit. 1021 Nr. 1.
     
Print