דווח על הבעייה

אנחנו עושים מאמץ כדי לוודא שכל הפונקציות של האתר מתפקדות בצורה נכונה. במקרה ומשהו לא מתפקד כשורה אנא לדווח על זה בעזרת הטופס הנ''ל.
במקרה דיווח על שימוש לא ראוי אנא לציין סוג של דיווח.
יש לכם הארות או רעיון לשפר או לשנות משהו באתר? בחרו "רעיון להתפתחות" בשדה "סוג הדיווח".

לדיווח יצורף באופן אוטומתי מידע על משתמש הרשום, תאריך הדיווח, כתובת השגיאה והדפדפן.
מנהלי המערכת ישתמשו במידע זה אך ורק במטרת בדיקת הדיווח.
הטופס זמין בשפה פולנית.

Image CAPTCHA
In order to properly print this page, please use dedicated print button.