1. המבוא

1.1. התקנון שלהלן מתאר את תנאי השירותים באמצעים אלקטרוניים עבור משתמשי אתר השטעטל הווירטואלי.

21.. התקנון למשתמשים באתר הינו התקנון המתואר בסעיף 8 של חוק על מתן שירותים באמצעים אלקטרוניים.

 

 1. המונחים הבסיסיים

2.1. המפעיל

מפעיל האתר הינו המוזיאון לתולדות יהודי פולין הממוקם בוורשה (קידומת 00-157) ברח' אנילביץ' 6, הרשום ברשית מוסדות התרבות המנוהלת על ידי שר התרבות והמורשת הלאומית במספר 89\2014.

 

2.2. הפורטל

אתר האינטרנט השטעטל הווירטואלי זמין בכתובת www.sztetl.org.pl

שבבעלות המפעיל

 

2.3. תקנון השימוש באתר:

המסמך הנ''ל אשר מתייחס לשירותים הניתנים למשתמשים על ידי המפעיל:

 

2.4. השירותים:

כל השירותים המסופקים למשתמש באמצעים אלקטרוניים על ידי המפעיל בהתאם לתקנון הנ''ל דרך אספקת מידע למשתמשים בהיקף:

1) גישה חופשית למידע הזמין לכולם באתר

2) יצירת חשבון

 

2.5. המשתמש

כל מבקר המשתמש באתר בתנאים מוגדרים בתקנון השימוש.

 

 1. השירותים

 

3.1. השירותים זמינים עבור משתמש הגולש באתר

 

3.2. חוזה על מתן השירות בין המשתמש למפעיל נחתם בעת כשהמשתמש מקליד בדפדפן את כתובת האינטרנט הנבחרת של הדפים הכוללים תוכן הזמין במסגרת האתר, או בעת שימוש בקישור לאתר, ופג בעת יציאה מהאתר.

 

3.3. שימוש  בשירותים במסגרת האתר מהווה הסכמת לתנאים הכלולים בתקנון הנ''ל וכמו כן הסכמה לתנאי מדיניות הפרטיות ומתחייב לאכוף אותם.

 

3.4. במקרה של אי הסכמה לתנאי כלשהו בין תנאי התקנון המשתמש מחויב להפסיק את פעילותו באתר ללא דיחוי.

 

3.5. השימוש בשירותים  אלה הינו חינמי.

 

3.6. המשתמש רשאי לוותר בכל רגע על שימוש בשירותי האתר על ידי יציאה מהאתר.

 

3.7. המפעיל מספק את השירותים באמצעים אלקטרוניים בהתאם לתקנון הנ''ל.

 

3.8. השימוש בשירותים מסוימים טעון בהקמת חשבון והרשמה על ידי המשתמשים. תנאי השימוש בשירותי האיטנרנט למשתמשים הרשומים ומתן שירותים למשתמשים רשומים מוגדרים בתקנון נפרד.

 

 1. דרישות טכניות

 

כדי להשתמש בשירותים במלואם מומלץ להשתמש בגרסאות החדשות ביותר של הדפדפנים. השימוש בגרסאות הישנות יותר עלול להשפיע על פונקציונליות של האתר.

 

 1. מידע אישי ומדיניות הפרטיות.

 

מידע מפורט אודות הגנה על פרטים אישיים כלול במסמך "מדיניות הפרטיות".

 

 1. שימוש בשירותים.

 

6.1. חל איסור מוחלט על פעילויות שעלולות להקשות או לפגוע בתפקוד האתר. פעילות המשתמש שמטרתה נסיון לפגוע בפעילות האתר עלולה להיחשב לעבירה לפי הקודקס הפלילי.

 

6.2. המשתמש מתחייב במפורט:

 

6.2.1. להימנע מפעילויות כלשהן אשר עלולות להקשות או לשבש את תפקוד האתר. זאת ועוד, יש להימנע משימוש בשירותים הזמינים באתר באופן המקשה על משתמשים אחרים.

 

6.2.2. נא לשמור על זכויות הקניין הרוחני של אנשים אחרים.

 

6.2.3. אין לבצע פעילות כלשהן שפוגעות בפרטיות של משתמשים אחרים, במיוחד לאסוף, לעבד ולהפיץ מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם הברורה אלא אם כן זה מותר בהתאם לחוק ולקנון הנ''ל.

 

6.3. אסור להעלות באתר זה תכנים לא חוקיים, כוזבים או מעליבים, קוראים לאלימות, פוגעים בערכי המוסר או במנהגים המקובלים כללית.

 

 1. הגנה על זכויות היוצר ובעלות הרוחנית.

 

7.1. כל הזכויות שמורות לטובת המפעיל וכמו כן הזכויות לחלקים מהטקסט, יצירות גרפיקה, צילום, אפליקציות ומאגרי נתונים שמורים לטובת המפעיל או בהתאם לגופים או אנשים שהחומר שלהם זמין בדפי האתר. האתר כולו וכל אחד מהאלמנטים שלו שמורים בהתאם לחוק הפולני והבינלאומי, ביחוד לחוקים על זכויות היוצר וחוקים דומים, החוק על שימור מאגרי נתונים והחוק על תחרות בלתי הוגנת.

 

7.2. השימוש בתכנים הטקסטואלים, גרפיקה, צילומים, אפליקציות ומאגרי נתונים כמו כן באלמנטים אחרים הכלולים באתר אינו מהווה רכישת זכויות כלשהן לנכסים בתלי מוחשיים, ליצירות ומאגרי הנתונים המוצעים באתר. פרט מהחלטות המפורטות בנקודה 7.3 של תקנון הנ''ל ביחוד אסור:

 

7.2.1 לשכפל, לשנות או לשדר באמצעים אלקטרוניים או בכל דרך אחרת את תוכן האתר או את החלקים ממנו, כולל יצירות בודדות ומאגרי הנתונים הזמינים בדפי האתר,

 

7.2.2. להפיץ, ביחוד לצרכים מסחריים (כולל הפצה למטרות מידע בעיתונות, רדיו וטלוויזיה, כמו כן הפצה שמאפשרת גישה חופשית לחומר לכל אדם במקום וזמן נבחר) חומר אשר פורסם בדפי האתר, כולל חומר עדכני: מאמרים, כתבות, ראיונים ויצירות אחרות בנושא כלשהו,

 

7.2.3. להסיר את תוכן מאגרי הנתומים ולעשות בו שימוש משני, בשלמות או בחלק ניכר ממנו – מבחינת הכמות או האיכות.

 

7.3. המשתמשים רשאים להשתמש בתוכן האתר כמו כן ביצירות ומאגרי המידע המוצעים בו אך ורק במסגרת השימוש המותר, בהתאם לנוהלים הקבועים לפי הדין, החוקים על זכויות היוצר וחוקים דומים כמו כן החוק על הגנת מאגרי נתונים, בתנאי שהשימוש לא פוגע בכללי "שימוש הוגן" ביצירה או מאגר מידע או פוגע באינטרסים של המפעיל או גופים שיצירותיהם או מאגרי נתונים מתפרסמים בדפי האתר.

 

7.4. המשתמש רשאי להעלות קישורים מובילים לטקסטים שפורסמו בדפי האתר.

 

7.5. כל שימוש אחר אשר לא מפורט בסעיפים 7.3 ו 7.4 של התקנון הנ''ל, שימוש ביצירות ובמאגרי המידע אסור ללא אישור והסכמה בכתב הניתנת מראש על ידי המפעיל. בכדי להשיג אישור לשימוש ביצירות ומאגרי מידע שזמינים בדפי האתר אנא ליצור קשר לכבובת הדוא''ל:

 

 1. דיווח על פגיעות

המפעיל ישעה את כל המאמץ על מנת שהחומר המוצע באתר ייבדק במחינת התוכן והחוק אך אחריות על חוקיות מוטלת על מספק החומר. הדעות וההארות המופיעות באתר הינן ביטוי ידע והדעות האישיות של המחברים ואין לפרש אותן בכל דרך אחרת. המשתמש אשר סבור שהחומר המיוצג באתר פוגע בזכויותיו או שאין לפרסם אותו מכל סיבה אחרת חייב לדווח על זה למפעיל לכתובת הדוא''ל:

המפעיל ינקוט כל הצעדים הנדרשים כדי לברר המצב.

 

 1. תלונות

9.1. המשתמשים זכאים להגיש תלונה בכל עניין הנוגע לשירותים זמינים באתר.

 

9.2. התלונה נבדקת על ידי המפעיל.

 

9.3. התלונה המוגשת בצורה נכונה חייבת לכלול לפחות  את הנתונים הבאים:

 

9.3.1 שם המשתמש

9.3.2 כתובת הדוא''ל של המשתמש

9.3.3 נושא התלונה

9.3.4 נסיבות מצדיקות את התלונה.

 

9.4. התלונות שאינן כוללות נתונים אלו לא ייבדקו

 

9.5 אנא לשלוח את התלונות לכתובת הדוא''ל.

 

9.6 המפעיל יעשה את הכל המאמצים כדי לבדוק את התלונה במשך 14 ימים מהרגע שהתקבלה. על החלטתו אשר התקבלה כתוצאה מבדיקת התלונה המפעיל יודיע למשתמש ללא דיחוי באמצעות הדוא''ל לכתובת הדוא''ל שצויין בתלונה.

 

 1. אחריות

10.1 הנתונים והמידע המופיעים באתר מיועדים אך ורק למטרות מידע. משום שקיימת אפשרות הופעת טעוית או השמטות שנגרמו על ידי נסיבות לא בשליטה של המפעיל, המפעיל לא נושא אחריות  על עדכון, דיוק, שלמות ואמיתיות של המידע אשר מתפרסמת באתר, כמו כן על מועילותו לפעולות מסוימות של משתמשי האתר.

 

10.2 על המשתמש מוטל הסיכון כרוך בשימוש וניצול מידע הזמין באתר.

 

10.3 המפעיל שומר לעצמו את זכות לשנות את השירותים, את הפונקציות ואת אופן השימוש באתר בכל דרך, כולל הסרת כל הנתונים ממאגרי המידע, הפסקת פעילות, העברת זכויות לאתר ונקיטת כל צעד מותר לפי החוק הנוגע לאתר. למשמתש אין שום טענה או זכות תביעה כלפי המעפיל בקשר לפעולות המפורטות לעיל.

 

 10.4 המפעיל לא נושא כל אחריות על נזק שנגרם למשתמש כתוצאה מפעולה לא נכונה והפסקת פעילות האתר.

 

10.5 המפעיל מזהיר שהשימוש באתר עלול להיות כרוך בסיכוינם. הסיכונים אשר נובעים משימוש בשרותי האתר פורטו במסמך המוקדש למדיניות הפרטיות.

 

10.6 המפעיל לא נושא כל אחריות על תוכן וצורה כמו כן המעמד החוקי של חומר

ומידע אשר הועלו לאתר על ידי המשתמשים. האחריות מוטלת על המשתמשים שפרסמו חומר זה.

10.7 המפעיל אינו אחראי על תוכן התכתבות פרטית  הנשלחת על ידי המשתמשים למעט המקרים מתוארים בחוק מ 18 ביולי 2002 על מתן שירותים באמצעים אלקטרוניים. אלו ששולחים מכתבים שתוכנם לא לפי הדין או פוגע בזכויות של אחרים עלולים לשאת באחריות פלילית או אזרחית.

 

10.8 במקרה והמפעיל מקבל דיווח על אופי בלתי חוקי של התנונים שסופקו על ידי המשתמש וביטול הנגישות לנתונים אלו, הינו לא אחראי כלפי משתמש זה על נזק שנגרם כתוצאה ממניעת נגישות לנתונים אלו.

 

 1. יצירת קשר

נא להפנות את כל השאלות המתיחסות לתקנון הנה''ל אל כתובת הדוא''ל:

 

 1. החלטות סופיות

הגרסה המעודכנת של התקנון תתפרסם בכל פעם באתר. הגרסה החדשה חלה 30 יום ארי שהתפרסמה. המשך השימוש בשירותים לאחר  שחל תקנות חדש יתאפשר לאחר מתן ההסכמה על ידי המשתמש.

Print