בראשית המאה העשרים פעלה במקום התיישבות חקלאית יהודית. בשנת 1921 התגוררו בעיירה 97 יהודים. במהלך מלחמת העולם השנייה, העבירו הנאצים את התושבים היהודים לגטאות בליטא. 1.1].

 

Print