Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1765   1675  
1775   1444  
1827 2717 1377 50,7
1863 4020 2765 68,8
1921 8827 5462 61,5
2018 6516    
2021 6320    

 

Bibliografia

  • Kubicki R., Żydzi opatowscy od XVI do początku XIX wieku, [w:] Z przeszłości Żydów polskich. Polityka – gospodarka – kultura – społeczeństwo, Kraków 2005.
  • Marcinkowski S., Miasta Kielecczyzny. Przemiany społeczno-gospodarcze 1815–1869, Warszawa 1980, tabela 42.
Print