אבני זיכרון

Tombs

Number of tombs: 15116
 Szwajcer
 • שם פרטי:
 • שם עברי: Jona
 • שם האב: Mosze ha-Lewi
 • שם משפחה: Szwajcer
 • תאריך המוות: 11th פבואר 1891
 Szwajcer
 • שם פרטי:
 • שם עברי: Sara Clawe
 • שם האב: Awraham
 • שם משפחה: Szwajcer
 • תאריך המוות: 1st ספטמבר 1893
Sara Chaja Turk
 • שם פרטי: Sara Chaja
 • שם עברי: Sara Chaja
 • שם האב: Mosze
 • שם משפחה: Turk
 • תאריך המוות: 18th פבואר 1842
nn
 • שם פרטי:
 • שם עברי:
 • שם האב:
 • שם משפחה:
 • תאריך המוות:
nn
 • שם פרטי:
 • שם עברי:
 • שם האב:
 • שם משפחה:
 • תאריך המוות: 1851
nn
 • שם פרטי:
 • שם עברי:
 • שם האב:
 • שם משפחה:
 • תאריך המוות:
Chaja
 • שם פרטי: Chaja
 • שם עברי: Chaja
 • שם האב: Szlomo
 • שם משפחה:
 • תאריך המוות:
nn
 • שם פרטי:
 • שם עברי:
 • שם האב:
 • שם משפחה:
 • תאריך המוות:
nn
 • שם פרטי:
 • שם עברי:
 • שם האב:
 • שם משפחה:
 • תאריך המוות: בערך 1890
Frajda
 • שם פרטי: Frajda
 • שם עברי: Frajda
 • שם האב: Mosze
 • שם משפחה:
 • תאריך המוות: 20th ינואר 1896
nn
 • שם פרטי:
 • שם עברי:
 • שם האב:
 • שם משפחה:
 • תאריך המוות: בערך 1900
Pesach
 • שם פרטי: Pesach
 • שם עברי: Pesach
 • שם האב: Szmuel
 • שם משפחה:
 • תאריך המוות: בערך 1900
Bracha
 • שם פרטי: Bracha
 • שם עברי: Bracha
 • שם האב: Becalel
 • שם משפחה:
 • תאריך המוות: בערך 1900
nn
 • שם פרטי:
 • שם עברי:
 • שם האב:
 • שם משפחה:
 • תאריך המוות: 22nd אוקטובר 1920
Szlomo Zalman Wajnapel
 • שם פרטי: Szlomo Zalman
 • שם עברי: Szlomo Zalman
 • שם האב: Efraim Fiszel
 • שם משפחה: Wajnapel
 • תאריך המוות: 30th אפריל 1936
Pinchas
 • שם פרטי: Pinchas
 • שם עברי: Pinchas
 • שם האב:
 • שם משפחה:
 • תאריך המוות: לפני 1939
In order to properly print this page, please use dedicated print button.