Cmentarz żydowski w Bisztynku znajduje się u zbiegu ulic Kwiatowej i Nowe Osiedle, po południowej stronie ul. Kwiatowej (fragment działki nr 136/10). Być może jego teren wyznacza niewielkie wyniesienie terenu. Lokalizację potwierdzają mapy historyczne m.in. niemiecka archiwalna z 1865 r. oraz niemiecka Messtischblatt ark. 1991 Bischofstein z 1915 r. wraz z korektą z 1928 r. (skala 1:25000).

Cmentarz żydowski w Bisztynku założono w 1821 r., wówczas poza miastem, ok. 0,5 km od centrum, niedaleko drogi wiodącej do Reszla (obecnej ul. Słonecznej). Pierwotnie wyznaczono prostokątną działkę cmentarną na stoku wzgórza (do końca XIX w.), później pochówki skoncentrowano na obsadzonym drzewami szczycie pagórka, na planie lekko owalnym.

W wyniku dewastacji w czasie rządów nazistów w Niemczech oraz po 1945 r. do dziś nie zachowały się żadne naziemne ślady nagrobków. Obecnie jest to teren z nowymi nasadzeniami drzew, w czasie wizji w 2018 r. częściowo zaśmiecony przez opony i składowane drewno.

Bibliografia

  • Knercer W., Cmentarze żydowskie na terenie województwa olsztyńskiego. Historia, stan obecny, [w:] Cmentarze żydowskie, Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce, t. 2, red. J. Woronczak, Wrocław 1995, s. 136.
  • Sommerfeld A., Juden im Ermland – Ihr Schicksal nach 1933, „Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands“ 1991, z. 10, ss. 111–112.
  • Szczepański S., Żydowskie domy modlitwy oraz cmentarze na Warmii i Mazurach – stan obecny (na tle dziejów w Prusach Wschodnich i Zachodnich), „Rocznik Ziem Zachodnich” 2017, nr 1, ss. 66–67.
Print