בתי כנסת, בתי תפילה ועוד בתי קברות אתרי זיכרון ליהודים שנרצחו יודאיקה במוזיאונים אחר

Bialobzheg (ביאלובז'גי)

פרובינציות: מחוז מזוביה / מחוז וורשה (לפני 1939)
מחוזות: Białobrzegi / Radom (לפני 1939)
גמינה: Białobrzegi / Białobrzegi (לפני 1939)
שמות אחרים: Białobrzegi [שפה רשמית]; Białobrzegi [אנגלית]; Białobrzegi / Бялобжеги [גרמנית / רוסית]; ביאלברזיג [יידיש]; ביאלובז'גי [עברית]
GPS: 51.6459° N / 20.9571° E, 51°38'45" N / 20°57'25" E

איכון

פולין / מזוביה

 

שותפים

In order to properly print this page, please use dedicated print button.