גנאולוגיה

שנת לידה
שנת המוות
שנה של אירוע אחר
Szmul Gołembiowski
מקום: Bodzentyn
היכרויות: 1884
שם משפחה: Gołembiowski
שם פרטי: Szmul
Second first name: Dawid
Birth date: 1884
Residence location: Bodzentyn
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Ruchla Birenbaum
מקום: Bodzentyn
היכרויות: 1906
שם משפחה: Birenbaum
שם פרטי: Ruchla
Birth date: 1906
Residence location: Bodzentyn
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Pinkwas Cukierman
מקום: Bodzentyn
היכרויות: אין נתונים זמינים
שם משפחה: Cukierman
שם פרטי: Pinkwas
Residence location: Bodzentyn
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Małka Rozencwajg
מקום: Bodzentyn
היכרויות: אין נתונים זמינים
שם משפחה: Rozencwajg
שם פרטי: Małka
Residence location: Bodzentyn
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Izrael Wajnberg
מקום: Bodzentyn
היכרויות: אין נתונים זמינים
שם משפחה: Wajnberg
שם פרטי: Izrael
Residence location: Bodzentyn
Emigration state: Brazil
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Berek Cukier
מקום: Bodzentyn
היכרויות: אין נתונים זמינים
שם משפחה: Cukier
שם פרטי: Berek
Residence location: Bodzentyn
Emigration state: Brazil
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Ida Szafir
מקום: Bodzentyn
היכרויות: אין נתונים זמינים
שם משפחה: Szafir
שם פרטי: Ida
Second first name: Michel
Residence location: Bodzentyn
Emigration state: Argentina
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Ruchla Szachter
מקום: Bodzentyn
היכרויות: 1904
שם משפחה: Szachter
שם פרטי: Ruchla
Birth date: 1904
Birth location: Bodzentyn
Emigration state: Netherlands
Emigration location: Rotterdam
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8894. Emigracja kontynentalna 1931-1934. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Fajga Zylberberg
מקום: Bodzentyn
היכרויות: 7.12.1897
שם משפחה: Zylberberg
Other surname: Zilberberg
שם פרטי: Fajga
Birth date: 7.12.1897
Birth location: Bodzentyn
Father first name: Ejzyk
Mother first name: Estera
Mother second first name: Dwojra
Mother maiden surname: Szachter
Profession: tailor
Emigration state: Canada
Emigration location: Toronto
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 1548. Paszporty konsularne 1929-1935. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Lejbuś Frojmowicz
מקום: Bodzentyn
היכרויות: 18.01.1907
שם משפחה: Frojmowicz
שם פרטי: Lejbuś
Birth date: 18.01.1907
Birth location: Bodzentyn
Father first name: Jankiel
Mother first name: Ruchla
Mother maiden surname: Wasser
Profession: tailor
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 1548. Paszporty konsularne 1929-1935. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Ruchla Gwercman
מקום: Bodzentyn
היכרויות: 1910
שם משפחה: Gwercman
שם פרטי: Ruchla
Birth date: 1910
Residence location: Bodzentyn
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Pinkus Einesman
מקום: Bodzentyn
היכרויות: אין נתונים זמינים
שם משפחה: Einesman
שם פרטי: Pinkus
Residence location: Bodzentyn
Emigration state: Brazil
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Jankiel Tlomenbaum
מקום: Bodzentyn
היכרויות: אין נתונים זמינים
שם משפחה: Tlomenbaum
שם פרטי: Jankiel
Residence location: Bodzentyn
Emigration state: Brazil
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Izrael Wajsberg
מקום: Bodzentyn
היכרויות: אין נתונים זמינים
שם משפחה: Wajsberg
שם פרטי: Izrael
Second first name: Alter
Residence location: Bodzentyn
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Matys Szafira
מקום: Bodzentyn
היכרויות: אין נתונים זמינים
שם משפחה: Szafira
שם פרטי: Matys
Residence location: Bodzentyn
Emigration state: Brazil
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Aba Florjanowicz
מקום: Bodzentyn
היכרויות: אין נתונים זמינים
שם משפחה: Florjanowicz
שם פרטי: Aba
Residence location: Bodzentyn
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Pinkwas Cukierman
מקום: Bodzentyn
היכרויות: 1912
שם משפחה: Cukierman
שם פרטי: Pinkwas
Birth date: 1912
Birth location: Bodzentyn
Father first name: Kałma
Mother first name: Chaja
Mother second first name: Rywka
Residence location: Bodzentyn
Emigration date: אחרי 08.1928
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I. Sygn. 21012. Emigracja zamorska. Korespondencja w sprawie wydawania paszportów 1928. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Szmul Gołembiowski
מקום: Bodzentyn
היכרויות: 1884
שם משפחה: Gołembiowski
שם פרטי: Szmul
Second first name: Dawid
Birth date: 1884
Birth location: Bodzentyn
Father first name: Berek
Mother first name: Blima
Emigration date: אחרי 11.1928
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I. Sygn. 21012. Emigracja zamorska. Korespondencja w sprawie wydawania paszportów 1928. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Josek Wierzbicki
מקום: Bodzentyn
היכרויות: 15.01.1895
שם משפחה: Wierzbicki
שם פרטי: Josek
Second first name: Majer
Birth date: 15.01.1895
Birth location: Bodzentyn
Father first name: Mordka
Mother first name: Chana
Mother maiden surname: Milberg
Residence location: Bodzentyn
Other residence location: Łódź
Partner first name: Sura
Partner second first name: Małka
Partner maiden surname: Gołębiowska
Profession: baker
Emigration date: 1931
Emigration state: France
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Starostwo Powiatowe Kieleckie I, sygn. 1559. Paszporty konsularne 1926-1935. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Sura Wierzbicka
מקום: Bodzentyn
היכרויות: 1893
שם משפחה: Wierzbicka
שם משפחה: Gołębiowska
שם פרטי: Sura
Second first name: Małka
Birth date: 1893
Birth location: Bodzentyn
Father first name: Berek
Mother first name: Blina
Mother maiden surname: Bradchendel
Residence location: Bodzentyn
Partner first name: Josek
Partner second first name: Majer
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Starostwo Powiatowe Kieleckie I, sygn. 1559. Paszporty konsularne 1926-1935. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.