Dom modlitwy powstał w latach osiemdziesiątych XIX wieku. Znajdował się przy ul. Kraszewskiego 16, w miejscu współczesnego domu handlowego „Sutoris”. Został zbudowany z inicjatywy Stowarzyszenia Modlitwy i Dobroczynności "Chaduszim". Modliło się w nim kilkaset osób dziennie. W czasie II wojny światowej został zdewastowany przez Niemców. W 1946 r. Kongregacja Wyznania Mojżeszowego w Bochni zadecydowała o zburzeniu budynku[1.1].

 

Print
הערות שוליים
  • [1.1] Zawidzka I., Żydowskie domy modlitwy, "Rocznik Bocheński" 2008, t. 6, s. 55.