Rok Liczba Żydów Odsetek ludności żydowskiej
1765 1300  
1859 2700 73%
1870 2900 72%
1880 3101 76,5%
1890 3323 80%
1910 3085 78%
1921 2433 80%
1931 2986  
Print