Chernyshevskoye / Eydtkuhnen

פרובינציות: מחוז קלינינגרד / פרוסיה המזרחית (לפני 1939)
מחוזות: Nesterov / Stallupönen (לפני 1939)
גמינה: Prigorodnoye / Eydtkuhnen (לפני 1939)
שמות אחרים: Чернышевское [שפה רשמית]; Chernyshevskoye [אנגלית]; Eydtkuhnen / Чернышевское [גרמנית / רוסית]
GPS: 54.6333° N / 22.7333° E, 54°37'59" N / 22°43'59" E

איכון

רוסיה / מחוז קלינינגרד

In order to properly print this page, please use dedicated print button.