Rok

Liczebność mieszkańców

Liczebność Żydów

Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem

1808

154

72

46,8

1820 498    

1827

557

96

17,2

1850 604    

1857

729

215

29,5

1867

841

319

37,9

1902 1200    

1921

1608

388

24,1

1939

1720

425

24,7

1940 3425    
1941 3425    
1961 648    

2006

1200

   
Print