W lipcu 1942 r., nastąpiła pierwsza duża „akcja” w getcie dębickim. Na rozkaz gestapo na dzisiejszej ul. Żuławskiego w Dębicy zgromadzono ludność żydowską.

Osoby, którym gestapo podpisało i zwróciło pozwolenia na pracę, wracały na wyznaczone miejsce w getcie wraz z rodzinami. Osoby, którym nie zwrócono pozwoleń – czyli ci, którzy ukończyli 40–50 lat, jak również ci, którym gestapowska komisja nie uznała miejsca zatrudnienia – zostały zaprowadzone w inne miejsce, leżące w zagłębieniu terenu poniżej Księżej Łąki. Tam Żydzi czekali przez cały dzień na ostateczną decyzję gestapowców. Dołączali do nich Żydzi z Tarnobrzega, Rozwadowa, Pilzna, Sędziszowa, Ropczyc i Wielopola. Niemcy wybrali spośród zgromadzonych grupę, którą ciężarówkami przewieziono w miejsce masowej egzekucji. W lesie Wolica w pobliżu Dębicy rozstrzelano ok. 200 osób. Równocześnie co najmniej 3000 Żydów spośród pozostałych na Księżej Łące wywieziono do obozu zagłady w Bełżcu a wyselekcjonowaną grupę około 200 osób przewieziono do obozu pracy przymusowej w Pustkowie.

W 80. rocznicę tych wydarzeń odbędą się obchody Dni Pamięci o Dębickich Żydach. 

Szczegółowy program wydarzeń:

20 lipca 2022

19:00 Miejsce pamięci w Lesie Wolica w Dębicy. Upamiętnienie około sześciuset Żydów pomordowanych w masowej egzekucji w lipcu 1942 roku.

20:00 Synagoga Nowomiejska w Dębicy. Recital Tomasza Dudy (saksofon). Wstęp wolny.


21 lipca 2022

17:30 Park jordanowski od strony ul. Kościuszki w Dębicy (miejsce selekcji i kaźni Żydów w okresie 1942-1943). Upamiętnienie dwunastu tysięcy Żydów z okupacyjnego powiatu dębickiego, w tym prawie trzech tysięcy dębiczan, w 80. rocznicę akcji eksterminacyjnej w dębickim getcie.

Na obchody Dnia Pamięci o Dębickich Żydach zaprasza organizator, Ireneusz Socha.

Print