13 grudnia 2023 roku rada miejska Dębicy zaakceptowała wniosek burmistrza Mariusza Szewczyka w sprawie zakupu budynku byłej synagogi nowomiejskiej w Dębicy od Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie. Jeszcze przed końcem 2023 r. roku formalności zostały sfinalizowane i miasto Dębica stało się właścicielem bóżnicy przy ul. Krakowskiej.

Niebawem ma rozpocząć się remont obiektu, obejmujący wymianę dachu, docieplenie ścian i fundamentów, a także montaż instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i wentylacji. Łącznie koszty remontu i adaptacji na cele kulturalno-oświatowe mają wynieść około 12 mln zł. Miasto pozyska środki w ramach projektu realizowanego przez Dębicko-Ropczycki Obszar Funkcjonalny. Budynek ma być oddany do użytku w roku 2025.

Synagoga Nowomiejska w Dębicy, przy ul. Krakowskiej 3, powstała w drugiej połowie XVII wieku, w okresie drugiej fali osadnictwa żydowskiego w mieście. W wyniku sporu pomiędzy miejscowym proboszczem a właścicielem miasta, w wydanym w 1712 r. dekrecie kardynał Kazimierz Łubieński zakazał Żydom dębickim pod karą 1000 grzywien dalszych praktyk w Synagodze Nowomiejskiej. Synagoga została wówczas częściowo zniszczona i zamknięta. Odbudowano ją i ponownie oddano do użytku dopiero po przejściu miasta pod rządy austro-węgierskie w latach 70. XVIII wieku.
 
Podczas II wojny światowej Niemcy całkowicie spalili wnętrze synagogi. Po 1945 r. budynek był przeznaczony na magazyn zboża, następnie w 1954 r. został odremontowany i przeznaczony na obiekt handlowy – halę targową. 

 

Czytaj więcej:

Print