• Adamska D., W sprawie lokalizacji cmentarzy żydowskich na średniowiecznym Śląsku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2018, nr 66.
  • Berndt R., Geschichte der Juden in Gross-Glogau, Glogau 1873.
  • Blaschke J., Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Landes, mit 84 Bildern, Karten und Plänen, Glogau 1913.
  • Brann M., Geschichte der Juden in Schlesien, Breslau 1896–1917.
  • Gemeinde – Glogau, „Jüdisches Volksblatt” z 14.12.1906, nr 50.
  • Heitmann M., Zur Geschichte der Juden in Glogau [w:] Glogau im Wandel der Zeiten, Würzburg 1992.
  • Lucas F. D., Heitmann M., Żydzi głogowscy. Dzieje i kultura, Głogów 2013.
  • Rosenthal F., Najstarsze osiedla żydowskie na Śląsku, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1960, nr 34.
  • Wodziński M., Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII–XVIII wieku, Wrocław 1996.
Print