המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו
בתי כנסת, בתי תפילה ועוד בתי קברות אתרי זיכרון ליהודים שנרצחו יודאיקה במוזיאונים אחר

Gródek Jagielloński (ob. Gródek)

פרובינציות: מחזו לבוב / מחוז לבוב (לפני 1939)
מחוזות: Gródek (Городок) / gródecki (לפני 1939)
גמינה: Gródek (Городок) / Gródek Jagielloński (לפני 1939)
שמות אחרים: Городок [שפה רשמית]; Horodok [אנגלית]; Городок [גרמנית / רוסית]; הורודוק [עברית]
GPS: 49.7860° N / 23.6594° E, 49°47'9" N / 23°39'33" E

איכון

Gródek Jagielloński (ob. Gródek) – miasto na zachodniej Ukrainie, siedziba rejonu w obwodzie lwowskim. Oddalone o 29 km na zachód od Lwowa, 569 km na zachód od Kijowa. Położone nad rzeką Wereszycą.

Na mocy [[urle:decyzji 68. posiedzenia Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski|ksng.gugik.gov.pl/pliki/zmiany_egzonimow/zmiany_egzonimow_na_68_posiedzeniu.pdf]] z 22 lutego 2012 r., dopuszczającej używanie egzonimu „Gródek Jagielloński” jako wariantowego w stosunku do nazwy „Gródek", w tekstach zamieszczanych na portalu Wirtualny Sztetl stosowane będzie miano „Gródek Jagielloński", tym bardziej, że prezentowane tu treści dotyczą w głównej mierze wydarzeń historycznych.

שותפים

In order to properly print this page, please use dedicated print button.