Pierwotnie w budynku znajdowała się tzw. Mała Synagoga, wybudowana w 1805 roku, w miejscu spalonej wcześniej bożnicy. Po otwarciu Synagogi Głównej w 1908 r. nazwę zamieniono na Bet Midrasz, przeznaczając zarazem budowlę na siedzibę stowarzyszenia o charakterze oświatowo-charytatywnym.[1.1]

Opisany obiekt znajdował się przy ul. Krótkiej i ul. Wałowej. Po 1945 r. pełnił funkcje mieszkalne. W latach osiemdziesiątych XX w. znajdował się w stanie ruiny. Po wyburzeniu budynku, w 1988 r. działkę nabył nowy właściciel, który wybudował dom mieszkalny wzorowany na pierwotnym wyglądzie bet midraszu.

W Archiwum Ringelbluma zachowała się relacja przekazana w 1941 r. przez nieznanego z nazwiska Żyda, w której wzmiankowany jest także dom studiów religijnych:Był piękny bejt ha-midrasz. Było tam bardzo dużo drogich ksiąg, jednak była też zapowiedź starego rabina, aby tych ksiąg nie wydawać. Na rok przed wojną udało się wydobyć te książki i wszystkie zostały przekazane do biblioteki” (źródło: Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma, sygn. 819).

Print
הערות שוליים
  • [1.1] Łaszkiewicz T., Relacja żydowska z getta warszawskiego o zagładzie ludności żydowskiej inowrocławia w 1939 roku, „Ziemia Kujawska” 1997, t. 12, s.199, przypis 5.