• Dow Beer Philipsthal – rabin w Pniewach, następnie przez 20 lat w Międzychodzie. Zmarł w Berlinie
  • Dawid Lesla Cohen – autor wypisów z Talmudy i Midraszy
  • Moses Aron Bach (1809-1879) – rabin w Raszkowie i Czerniejowie, w latach 1845-1853 w Mysłowicach. Od 1853 do 1859 mieszkał we Wrocławiu. Od 1859 do 1879 rabin w Ostrzeszowie. Zmarł we Wrocławiu.
  • Izrael Levy (urodził się w 1840 r. syn Nachuma Leviego). W latach 1864-1869 studiował w seminarium rabinicznym we Wrocławiu, w latach 1872-1883 docent w Berlinie, w katedrze wiedzy o Żydach. Potem rabin we Wrocławiu[1.1].
     
Print
הערות שוליים
  • [1.1] Szerzej: Abraham Heppner, Izaak Herzberg, Aus...., passim; Edmund Mikołajczak, Levy Juliusz (Julius) (1839-1901), [w:] Inowrocławski Słownik Biograficzny, pod red. Edmunda Mikołajczaka, Inoworocław 1991, z. 1, s. 56-57; Edmund Mikołajczak, Levy Michał (Michael) (1807-1879), [w:] Inowrocławski Słownik Biograficzny, pod red. Edmunda Mikołajczaka, Inoworocław 1991, z. 1, s. 58-59; Tomasz Łaszkiewicz, Elias Aron (ur. 1875), [w:] Inowrocławski Słownik Biograficzny, pod red. Edmunda Mikołajczaka, Inoworocław 1997, z. 3, s. 21.