מוסד הצדקה הראשון שהוקם בקיילצה בתחילת המאה ה-20 היה ארגון "אחיעזר" (שנקרא גם Bratnia Pomoc [תמיכת אחים] או Dobroczynność [צדקה]). מטרות פעילותו של הארגון היו לייסד ולנהל את "תלמוד תורה" – בית ספר דתי ליתומים ולילדים ממשפחות עניות, להקים בית חולים יהודי לעניים, חברה קדישא, להלוות כספים ללא ריבית לסובלים מקשיים כלכליים, ולספק ביגוד והנעלה לעניים וכן אוכל חגיגי ופחם לחורף. חברי הגוף המנהל של הארגון היו: משה פפר, האחים זאגאיסקי, אביגדור רייצמן, אלי נפתלי אייזנברג ובנו משה, ולמל כהנא. אחרי שהושבה לפולין עצמאותה, מיקד הארגון את פעילויותיו בעזרה לנזקקים ביותר.

 

[מתרגמת: לי אלפר, מגיהה: בר עזר, תיכון 'רמות חפר', 2010]

Print